Nastavni materijali

 

Nastavni materijali


Nastavni materijali su zbirka obrazovnih materijala nastavnog gradiva predmeta Računalstvo za četverogodišnje strukovne škole. Glavninu materijala čine PowerPoint prezentacije s pripadajućim dodatnim materijalima nužnim pri rješavanju vježbi i zadataka.

Materijali nastavnicima mogu poslužiti pri tumačenju nastavnog gradiva, a učenicima za učenje, ponavljanje i provjeru znanja.

Kako je započelo?

Oblikovanje obrazovnih materijala započelo je 2005. godine. Vezano za aplikacije MS Office-a, prvi su materijali oblikovani za inačicu 2003.

S pojavom udžbenika za predmet Računalstvo iz 2010. koji su aplikacije tumačili kroz inačicu MS Office 2007, postojeće je materijale trebalo preoblikovati. To je i učinjeno i to za: MS Word, MS PowerPoint, MS Excel i MS Access.

Pošto se količina materijala povećavala, a proporcionalno s njom i uloženi rad, smatralo se opravdanim pokrenuti web stranice koje će, između ostalog, ovako oblikovane materijale ponuditi na javno korištenje onima koji bi materijale smatrali korisnima. Stoga su, krajem studenog, 2011. godine pokrenute stranice Računalstvo-učimo zajedno.

Unutar njih, oblikovana je cjelina Nastavni materijali u kojoj su sadržaji ponuđeni pod CC BY-SA licencom koja dopušta korištenje, promjenu i preradu djela, sve dok korisnici autora navode kao autora djela, a nova djela nastala kao prerade licenciraju pod istim uvjetima.

S obzirom na stalne promjene kojima je podložan predmet Računalstvo, sadržaj materijala trebalo je trajno osuvremenjivati, nadopunjavati, mijenjati. Novi udžbenici iz 2014. koji aplikacije tumače kroz inačicu MS Office 2010, potaknuli su potrebu za novnim, velikim preinakama.

yy

Trenutni sadržaj

Tijekom školske godine 2014./2015. pokrenut je projekt sadržajnih i vizualnih preinaka Powerpoint prezentacija i pripadajućih dodatnih materijala. Posao je vrlo zahtjevan i traži mnogo sati uloženog rada. Dosta je materijala promijenjeno, no jedna je školska godina bila premalo za sve.

Stoga, Nastavni materijali nude uz nove i prerađene materijale i neke stare cjeline koje treba preraditi tijekom sljedeće školske godine.

Potpuno su prerađene i metodički dorađene sljedeće nastavne cjeline:    

  • Programski jezici; stvaranje programa (2 prezentacije, 47 slajdova)
  • Pseudo jezik (2 prezentacije, 62 slajda)
  • Osnove programiranja C++ (korišten CodeBlocks; 9 prezentacija, 707 slajdova)
  • Brojevni sustavi, pretvorbe, binarna aritmetika (4 prezentacije, 87 slajdova)
  • Booleova algebra i logički sklopovi (4 prezentacije, 170 slajdova)
  • MS Windows 7 (3 prezentacije, 200 slajdova)
  • MS Word 2010 (7 prezentacija, 406 slajdova)
  • MS Excel 2010 (6 prezentacija, 387 slajdova)
  • MS PowerPoint 2010 (5 prezentacija, 237 slajdova).

Materijali su višekratno isprobani u nastavi, sve su oučene pogreške uklonjene, a nespretnosti korigirane, pa su stoga materijali prilično učinkoviti.

Djelomično je dorađena cjelina Internet i usluge interneta dok preostale cjeline: MS Access 2007, Povezivanje računala, Osnovna građa računala, Ulazni i izlazni uređaji, Uređaji za pohranu, sadrže materijale koji zahtijevaju preinaku (ukupno oko 30 prezentacija).

.