Osnove programiranja C++


Izradba programa


 

 

C++, integrirano razvojno okruženje, Code::Blocks, datoteka izvornog koda, prevođenje izvornog koda, povezivanje, biblioteke, pogreške (pri prevođenju, pri povezivanju), upozorenja, izvršna datoteka, pokretanje izvršne datoteke, logičke pogreške, problem prebrzog zatvaranja prozora.

 


Podaci


 

 

Varijabla, simboličko ime (identifikator), pravila zadavanja simboličkog imena, oznaka tipa podatka, deklaracija, operator pridruživanja, cijeli brojevi (int), cijeli broj bez predznaka (unsigned), realni brojevi (float), prikaz broja s pomičnom decimalnom točkom (floating point), realne varijable veće točnosti (double, long double), znakovi (char), znakovni niz, cjelobrojne brojevne konstante, realne brojevne konstante.

 


Osnovna struktura programa


 

 

Funkcija, deklaracija funkcije, definicija funkcije, naredbe, tijelo funkcije, pozivanje funkcije, funkcija main, pretprocesorske naredbe, naredba include, ulazni i izlazni tokovi, biblioteka iostream, cout, operator ispisa, endl, cin, operator unosa, using namespace std.

 


Operatori


 

 

Način rada osnovnih vrsta operatora prikazan je kroz primjere konkretnih zadataka. Aritmetički operatori: binarni (+; - ; *; /; %), unarni (-a; a++; a- -; ++a; - -a), pravila koje govore o tipu podataka operanada i tipu podatka rezultata, komentar, operatori obnavljajućeg pridruživanja (a+=...), logički podaci (podaci tipa bool), logički operatori: unarni (!) i binarni (&&; ||), operatori usporedbe (< ; >; <=; >=; ==; !=), string.

 


Vježbenica 1A.


 

 

Različiti zadaci koji se rješavaju pravocrtnom programskom strukturom. Uvježbava se korištenje operatora raznih vrsta, te oblikovanje ispisa funkcijom cout.

 


Vježbenica 1B.


 

 

Različiti zadaci koji se rješavaju pravocrtnom programskom strukturom. Uvježbava se korištenje operatora raznih vrsta, te oblikovanje ispisa funkcijom cout.

 


Vježbenica 1C.


 

 

Različiti zadaci koji se rješavaju pravocrtnom programskom strukturom. Uvježbava se korištenje operatora raznih vrsta, te oblikovanje ispisa funkcijom cout.

 


Struktura grananja - uvod


 

 

Programska struktura grananja, blok naredbi, naredbe grananja (jednostruko uvjetno grananje if, dvostruko uvjetno grananje if-else, uvjetna naredba if-else – kratki oblik.

 


Struktura grananja - višestruka grananja


 

 

Programska struktura grananja, višestruko uvjetno grananje if-else if-else, grananje switch-case naredbom, goto.

 


Vježbenica 2A.


 

 

Matematičke funkcije (ABS(x), CEIL(x), FLOOR(x), SQRT(x), SIN(x), ATAN(x), POW(baza,eksponent), FMOD(djeljenik,djelitelj), različiti zadaci koji se rješavaju programskom strukturom grananja. Uvršteni su i zadaci riječima iz do sada održanih Državnih matura.

 


Vježbenica 2B.


 

 

Različiti zadaci koji se rješavaju programskom strukturom grananja. Uvršteni su i zadaci riječima iz do sada održanih Državnih matura.

 


Vježbenica 2C.


 

 

Različiti zadaci koji se rješavaju programskom strukturom grananja. Uvršteni su i zadaci riječima iz do sada održanih Državnih matura.

 


Struktura petlje - uvod


 

 

Petlja koja se ponavlja unaprijed zadani broj puta (konačna petlja), petlja koja se ponavlja sve dok je ispunjen zadani uvjet (uvjetna petlja).

 


Struktura petlje - konačne petlje


 

 

Petlja koja se ponavlja unaprijed zadani broj puta (konačna petlja), for petlja, beskonačna petlja, ugniježđene for petlje, iomanip - setw(int).

 


Struktura petlje - uvjetne petlje


 

 

Petlja koja se ponavlja sve dok je ispunjen zadani uvjet (uvjetna petlja),  while petlja, do - while petlja, naredbe break i continue.

 


Vježbenica 3A.


 

 

Različiti zadaci koji se rješavaju programskom strukturom petlje. Uvršteni su i zadaci riječima iz do sada održanih Državnih matura.

 

 


Vježbenica 3B.


 

 

Različiti zadaci koji se rješavaju programskom strukturom petlje. Uvršteni su i zadaci riječima iz do sada održanih Državnih matura.

 

 


Vježbenica 3C.


 

 

Različiti zadaci koji se rješavaju programskom strukturom petlje. Uvršteni su i zadaci riječima iz do sada održanih Državnih matura.

 

 

Code::Blocks - upute o korištenju