Programski jezici; stvaranje programa


Osnove pseudojezika


 

 

Varijabla, operator pridruživanja, aritmetički operatori, logički operatori, operatori uspoređivanja, redoslijed izvršavanja operatora, naredbe pravocrtne programske strukture, funkcije (ABS(x), SQRT(x), ROUND(x), TRUNC(x), SQR(x)).

 


Struktura grananja


 

 

Programska struktura grananja, blok naredbi, naredbe grananja, uvršteni su i razni zadaci riječima iz do sada održanih Državnih matura.

 

 


Struktura petlje (1.dio)


 

 

Petlja koja se ponavlja unaprijed zadani broj puta (konačna petlja), beskonačna petlja, ugniježđena petlja, uvršteni su i razni zadaci riječima iz do sada održanih Državnih matura.

 


Struktura petlje (2.dio)


 

 

Petlja koja se ponavlja sve dok je ispunjen zadani uvjet (uvjetna petlja), uvršteni su i razni zadaci riječima iz do sada održanih Državnih matura.