O autoru stranica

 

Sanda Šutalo


 • 1963. rođena u Karlovcu gdje je pohađala osnovnu i srednju školu.

 • 1987. diplomirala na ETF-u u Zagrebu, smjer telekomunikacije i informatika.

 • Od 1987. do 1989. zaposlena u PTT poduzeću u Karlovcu.

 • Od 1989. nastavnica Računalstva u Tehničkoj školi Karlovac.

 • 2004. u suradnji s dr. Darkom Grundlerom izradila nastavne materijale u elektroničkom obliku koji su objavljeni na CD-ROM-u i priloženi udžbeniku Informatika 1. za četverogodišnje strukovne škole, u izdanju Školske knjige, autora dr. Darka Grundlera.

 • 2005. u suradnji s dr. Darkom Grundlerom napisala udžbenik za prvi i drugi razred četverogodišnjih strukovnih škola:

 • 2005. položila propisane ispite za izdavanje ECDL Core certifikata.

 • 2006. položila propisane ispite za izdavanje ECDL Advanced certifikata.

 • 2006. položila propisane ispite za izdavanje ECDL Expert certifikata za izvođenje nastave i ispita za ECDL Core program, (16.9.2006. ECDL - HR0273).

 • Od 2006. do 2010. u okviru Projekta informatičke izobrazbe zaposlenika školskih ustanova prema ECDL standardu (projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa) za KING ICT d.o.o. po ugovoru o djelu obavljala edukaciju i certifikaciju zaposlenika školskih ustanova.

 • Od 2005. do 2006. sudjelovala u projektu izrade portala nastave Računalstva/Informatike www.racunalstvo .info (portal je prestao postojati u siječnju 2015.)

 • 2006. kao koautor sudjelovala na stručnim skupovima s radovima:

 • Darko Grundler, Lidija Blagojević, Sanda Šutalo: Sustavi za upravljanje Web sadržajem, Savjetovanje Računalo u školi X - Informacijska i komunikacijska tehnologija u preobrazbi hrvatskog školstva, 21-23.9. 2006., Šibenik

 • 2007. u suradnji s dr. Darkom Grundlerom napisala udžbenike u izdanju Školske knjige:

 • 2007. promovirana u zvanje profesor-mentor.

 • 2009. izradila, oblikovala, te početkom 2010. objavila web stranice Osnove programiranja u jeziku C++

 • 2010. u suradnji s dr. Darkom Grundlerom napisala udžbenike i radne bilježnice u izdanju Školske knjige:

  • 2019. u suradnji s dr. Darkom Grundlerom napisala udžbenike u izdanju Školske knjige:

  • Nagrađena zbog doprinosa razvoju kvalitete odgojno-obrazovnog sustava Republike Hrvatske kroz iznimno zalaganje i profesionalizam s ciljem omogućavanja kvalitetnog obrazovanja učenicima u školskoj godini 2018./2019., 2019./2020. i 2020./2021.

  • 2021. promovirana u trajno zvanje profesor-savjetnik

  • 2021. Nagrađena nagradom COMET 2021. (detaljno o nagradi OVDJE)

  • Detaljno: e-portfolio