Dobro došli!
 

Ove web stranice namijenjene su učenicima srednjih strukovnih škola, ali mogu poslužiti i ostalima koji žele naučiti osnove računalstva.
Svrha stvaranja stranica Računalstvo - učimo zajedno bila je da se različiti materijali koji su nastajali tijekom nekoliko godina sakupe i objave na jednome mjestu.

Materijali su stručno korigirani od strane prof.dr.sc. Darka Grundlera. 

Nadam se da će ponuđeni sadržaji biti korisni. Želim Vam puno uspjeha u učenju!

 

Sanda Šutalo