Dobro došli!
 

Ove web stranice su namijenjene učenicima srednjih strukovnih škola, ali mogu poslužiti i ostalima koji žele naučiti osnove računalstva.
Svrha stvaranja stranica Računalstvo - učimo zajedno bila je da se različiti materijali koji su nastajali tijekom nekoliko godina sakupe i objave na jednome mjestu. Većina materijala nastala je kao plod suradnje između prof.dr.sc. Darka Grundlera i dipl.ing. Sande Šutalo. Materijali nastali kao samostalni projekt također su stručno korigirani od strane prof.dr.sc. Grundlera. Nadam se da će ponuđeni sadržaji biti korisni.

Želim Vam puno uspjeha u učenju!
 

Sanda Šutalo